Saturday, September 29, 2007

D' Jumbo Crab!!!

hey, look! ang laki ng crab!!!


ang tapang ko di ba?!..... kunyari lang po.... may tali naman kasi eh, hehe!!!


sipit pa lang ulam na!!!


my peborit!!! sarap!!!

more pics....

No comments: